| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3/2010 Powiatu Bydgoskiego

z dnia 16 lipca 2010r.

do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskiem na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego

W dniu 23.07.2010r. strony porozumienia: Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowanego przez Pana Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Powiat Bydgoski - ziemski reprezentowany przez: Pana Kazimierza Krasowskiego - Starostę Bydgoskiego, Pana Wojciecha Porzycha - Wicestarostę Bydgoskiego postanowiły, co następuje:

§ 1. § 5 ust. 4 porozumienia otrzymuje brzmienie: "Środki finansowe na realizację powierzonych zadań są zagwarantowane w budżecie Powiatu Bydgoskiego w wysokości 208 450 zł (słownie: dwieście osiem czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100), w tym dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 147 350 zł (słownie: sto czterdzieści siedem trzysta pięćdziesiąt złotych 0/100)."

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Aneks podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia podpisania.

Starosta Bydgoski

Kazimierz Krasowski


Wicestarosta Bydgoski

Wojciech Porzych


Prezydent Miasta Bydgoszczy

Konstanty Dombrowicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »