| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/ 249/2010 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 ,; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz.1218,; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, ; z 2009r. Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241,; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 ) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463,; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 215 poz. 1674) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz.727, Nr 86,poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. , Nr 112,poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192 poz. 1378,; z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz. 1241, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 1323, Nr 213 poz. 1652, Nr 216 poz. 1676, ; z 2010r. Nr 40poz. 230, Nr 57 poz. 355, Nr 127 poz. 858, Nr 167 poz. 1131 ) Rada Gminy Jeżewo uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości:
1. Od sprzedaży z ręki, koszyków, skrzynek i wiader - 4,00 zł
2. Od sprzedaży ze stołu o wymiarach 2,40 m x 1,00m - 5,00 zł
3. Od sprzedaży z wózka, przyczepki, samochodu osobowego - 9,00 zł
4. Od sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 t - 12,00 zł
5. Od sprzedaży z przyczepy lub samochodu ciężarowego - 19,00 zł
6. Od sprzedaży z namiotu - 18,00 zł
§ 2. Dzienna opłata targowa o której mowa w § 1 od 1 osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie może przekroczyć kwoty określonej corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonuje się sprzedaży.
§ 4. Opłatę targową pobiera inkasent w bloczku wpłat będącym drukiem ścisłego zarachowania i rozlicza miesięcznie w kasie Urzędu Gminy Jeżewo .
§ 5. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Jeżewo
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jeżewie Nr XVIII/117/08 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »