| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/184/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 57, poz. 1175 z dnia 1.06.2009 roku) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009r. ( Dz.Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 118, poz. 1976 z dnia 27.11.2009r.) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:

1) dyrektor zespołu szkół - 1.200,00 zł;

2) dyrektor szkoły podstawowej:

a) liczącej powyżej 100 uczniów (z oddziałami przedszkolnymi) - 1.000,00 zł;

b) liczącej poniżej 100 uczniów (z oddziałami przedszkolnymi) - 800,00 zł;

3) wicedyrektor - 400,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Uzasadnienie

W związku ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, związanych przede wszystkim ze zmieniającym się dynamicznie prawem oświatowym oraz realizacją wielu projektów, w tym ze środków unijnych zaistniała konieczność urealnienia wysokości dodatków funkcyjnych. Ponadto ww. dodatki zostały zróżnicowane ze względu na typ oraz liczebność szkoły. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela powyższe zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »