| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI / 135 / 11 Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 R. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i m146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 16 ust.4, ust. 6, ust 7 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13).

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym zgodnie z planowym rozkładem jazdy.

§ 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Celem niniejszych Uchwały jest wykonanie delegacji zawartej w art. 16 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13.) Projekt Uchwały zawiera stawkę opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Stawka opłaty ma powszechne zastosowanie i została ustalona w sposób niedyskryminujący Operatora i Przewoźników. Wpływy uzyskane z tytułu opłat zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), będą stanowiły dochód własny Gminy Miasto Włocławek przeznaczony na bieżące utrzymanie przystanków, a także na budowy, przebudowy oraz remonty infrastruktury przystankowej.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »