| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.1) ) oraz art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.2) )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. (Monitor Polski Nr 95 poz. 969 ) obniża się z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 66,76 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski

1) Zmiana tekstu jednolitego Ustawy Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz.1412, Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz.1775, z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475

2) Zmiany tekstu jednolitego z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 18 poz.1111, Nr 223 poz.1458 , z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »