| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 15 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 ,z 2009r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 uchwały nr VIII/43/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2003 r. Nr 43, poz. 712 ze zm.) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Jeżeli w zebraniu o określonym czasie nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, 15 minut później, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Na zebraniu wiejskim w dniu 5 listopada 2012 r. w miejscowości Brzeźno mieszkańcy sołectwa podjęli uchwałę Nr 4/2012 dotyczącą zmiany godziny rozpoczęcia zebrania, aby było ono ważne w przypadku, gdy nie uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania. Podjęcie n/ uchwały związane jest z dokonaniem zmian w Statucie Sołectwa Brzeźno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »