| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm.: Dz. U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368), w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Dz. U. Nr 40, poz. 230 i Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21,poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Dz. 217, poz. 1281oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 567),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Tuchola udostępnione dla operatorów i przewoźników - wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa warunki i zasady korzystania z przystanków wymienionych w § 1 - ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 listopada 2012 r.

Tytuł I.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA TUCHOLA

Warunki korzystania z przystanków

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola korzystać mogą operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy - w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały jest pisemna zgoda Gminy Tuchola.

§ 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika.

§ 4. Do wniosku o ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola załącza się:

1) obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy;

2) kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

3) wykaz pojazdów obsługujących linię.

Zasady korzystania z przystanków

§ 5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, jest nieodpłatne.

§ 6. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu przewozu osób (wsiadanie i wysiadanie), zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych operatorów i przewoźników korzystających z tych przystanków.

§ 7. Nie dopuszcza się zatrzymania na przystankach pojazdów ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 8. Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do:

1) zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników;

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia dogodnego wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym (nie dotyczy przystanków nie posiadających zatoki);

3) umieszczenia tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymania w należytym stanie technicznym.

§ 9. Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się umieszczania plakatów, reklam i innych informacji - niż dotyczących rozkładu jazdy.

§ 10. Gmina Tuchola może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych w przypadku:

1) nie przestrzegania przez operatora, przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów, czy przewoźników;

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym operatorom, przewoźnikom.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »