| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/163/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że:

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż co 2 tygodnie;

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło tworzywa sztuczne - co tydzień, każda z wymienionych frakcji osobno;

- bioodpady - co tydzień;

- odpady AGD i elektroniczne - na każde żądanie;

- odpady wielkogabarytowe - co 6 miesięcy

- pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - cztery razy w roku

b) w zabudowie wielorodzinnej:

- odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co tydzień, każda z wymienionych frakcji osobno;

- bioodpady - co tydzień;

- odpady AGD i elektroniczne - na każde żądanie;

- odpady wielkogabarytowe - co 6 miesięcy

- pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - cztery razy w roku.

c) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków i przystanków następuje dwa razy w tygodniu.

2. Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Gutmański


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »