| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;

2) zajęte na placówki upowszechnienia kultury, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, oświaty i pomocy społecznej;

3) wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej;

4) związane z działalnością na rzecz ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia;

5) zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378,

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »