| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII.229.2013 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie nadania nazw drogom publicznym kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) i art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 260 ze zm.[2])), za zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w § 2 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Drodze publicznej kategorii gminnej nr 191003C oznaczonej w ewidencji gruntów numerami:

1) 240/1, 241/65, 241/67, 241/69, ,241/71, 241/73, 241/75, 241/77, 241/79, 241/81, 241/83, 241/85, 241/87, 242, 259/36, 259/38, 259/40, 260/26, 260/28, 260/30, 260/32, 260/34, 261, 263/1, 264/26, 264/28, 307 i 433/1 obręb Goreń Duży;

2) 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 284/2, 285/1 i 285/2 obręb Skrzynki, nadaje się nazwę ulica Wczasowa.

2. Drodze publicznej kategorii gminnej nr 191009C oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 57, 54/10, 66/3, 58/6, 55/3, 58/8, 58/10, 58/12 obręb Skrzynki, nadaje się nazwę ulica Modrzewiowa.

§ 2. Drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki, nadaje się następujące nazwy ulic:

1) droga wewnętrzna - działki nr 297/39 i 297/40 obręb Goreń Duży - ulica Agrestowa;

2) droga wewnętrzna - działka nr 297/70 obręb Goreń Duży - ulica Malinowa;

3) droga wewnętrzna - działka nr 297/82 obręb Goreń Duży - ulica Jarzębinowa;

4) droga wewnętrzna - działki nr 297/31 i 297/49 obręb Goreń Duży - ulica Truskawkowa;

5) droga wewnętrzna - działki nr 297/63 i 297/101 obręb Goreń Duży - ulica Porzeczkowa;

6) droga wewnętrzna - działka nr 297/86 obręb Goreń Duży - ulica Jagodowa;

7) droga wewnętrzna - działki nr 297/32 i 297/14 obręb Goreń Duży - ulica Jeżynowa;

8) droga wewnętrzna - działki nr 264/31 i 307 obręb Goreń Duży - ulica Goździkowa;

9) droga wewnętrzna - działka nr 264/5 obręb Goreń Duży - ulica Makowa;

10) droga wewnętrzna - działka nr 236 obręb Goreń Duży - ulica Słonecznikowa;

11) droga wewnętrzna - działki nr 259/16, 259/28 i 259/30 obręb Goreń Duży - ulica Konwaliowa;

12) droga wewnętrzna - działka nr 259/28 obręb Goreń Duży - ulica Bratkowa;

13) droga wewnętrzna - działka nr 259/14 obręb Goreń Duży - ulica Różana;

14) droga wewnętrzna - działka nr 254/1 obręb Goreń Duży - ulica Chabrowa;

15) droga wewnętrzna - działka nr 242 obręb Goreń Duży - ulica Diamentowa;

16) droga wewnętrzna - działka nr 237/32 obręb Goreń Duży - ulica Piaskowa;

17) droga wewnętrzna - działka nr 237/26 obręb Goreń Duży - ulica Celestynowa;

18) droga wewnętrzna - działka nr 237/21 obręb Goreń Duży - ulica Marmurowa;

19) droga wewnętrzna - działka nr 237/8 obręb Goreń Duży - ulica Granitowa;

20) droga wewnętrzna - działki nr 369, 406 i 407/1 obręb Goreń Duży - ulica Bursztynowa;

21) droga wewnętrzna - działka nr 367 obręb Goreń Duży - ulica Rubinowa;

22) droga wewnętrzna - działki nr 368 i 238/24 obręb Goreń Duży - ulica Topazowa;

23) droga wewnętrzna - działki nr 405 i 238/17 obręb Goreń Duży - ulica Szmaragdowa;

24) droga wewnętrzna - działka nr 406 obręb Goreń Duży - ulica Perłowa;

25) droga wewnętrzna - działka nr 407/10 obręb Goreń Duży - ulica Kamienna;

26) droga wewnętrzna - działki nr 385 i 404 obręb Goreń Duży - ulica Turkusowa;

27) droga wewnętrzna - działka nr 238/30 obręb Goreń Duży - ulica Opalowa;

28) droga wewnętrzna - działka nr 238/35 obręb Goreń Duży - ulica Agatowa;

29) droga wewnętrzna - działka nr 238/11 obręb Goreń Duży - ulica Szafirowa;

30) droga wewnętrzna - działka nr 241/86 obręb Goreń Duży - ulica Brzozowa;

31) droga wewnętrzna - działka nr 241/88 obręb Goreń Duży - ulica Klonowa;

32) droga wewnętrzna - działka nr 241/70 Goreń Duży - ulica Dębowa;

33) droga wewnętrzna - działki nr 241/36 i 241/12 obręb Goreń Duży - ulica Bukowa;

34) droga wewnętrzna - działka nr 241/23 obręb Goreń Duży - ulica Grabowa;

35) droga wewnętrzna - działka nr 241/3 obręb Goreń Duży - ulica Lipowa;

36) droga wewnętrzna - działki nr 310/19 i 292/5 obręb Goreń Duży - ulica Narcyzowa;

37) droga wewnętrzna - działki nr 291/1 i 289/13 obręb Goreń Duży - ulica Jaśminowa;

38) droga wewnętrzna - działki nr 289/13, 291/1, 292/5 i 310/19 obręb Goreń Duży - ulica Fiołkowa;

39) droga wewnętrzna - działki nr 22, 23 i 287 obręb Skrzynki - ulica Leśna;

40) droga wewnętrzna - działki nr 25/5 i 27/4 obręb Skrzynki - ulica Jaworowa;

41) droga wewnętrzna - działka nr 30/12 obręb Skrzynki - ulica Jodłowa;

42) droga wewnętrzna - działka nr 34/11 obręb Skrzynki - ulica Sosnowa;

43) droga wewnętrzna - działka nr 47/11 obręb Skrzynki - ulica Wierzbowa;

44) droga wewnętrzna - działki nr 48/5 i 48/11 obręb Skrzynki - ulica Kasztanowa;

45) droga wewnętrzna - działki nr 49/5, 49/8 i 50/1 obręb Skrzynki - ulica Cyprysowa;

46) droga wewnętrzna - działki nr 51/10 i 52/10 obręb Skrzynki - ulica Cisowa;

47) droga wewnętrzna - działki nr 69/8 i 69/11 obręb Skrzynki - ulica Świerkowa;

48) droga wewnętrzna - działki nr 69/35, 69/32 i 69/41 obręb Skrzynki - ulica Jałowcowa;

49) droga wewnętrzna - działki nr 70/14 i 70/13 obręb Skrzynki - ulica Klonowa.

§ 3. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 i 2 oraz nadawane im nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Kazimierz Koralewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII.229.2013
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa przedstawiająca położenie ulic oraz nadane im nazwy


Uzasadnienie

Kierując się dobrem działkowiczów posiadających nieruchomości na terenie gm. Baruchowo w miejscowościach Goreń Duży i Skrzynki, a mianowicie chcąc ułatwić sprawne i przejrzyste poruszanie się po terenach rekreacyjnych/wypoczynkowych podjęto prace mające na celu nadanie drogom gminnym nr 191003C i 191009C oraz licznym drogom wewnętrznym nazw ulic.

W tym celu opracowano niezbędne dokumenty, a także zgromadzono zgody właścicieli dróg wewnętrznych (niebędących w posiadaniu Gminy Baruchowo). Konieczność uzyskania ww. zgód wynika z zapisów art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), który stanowi " Podj ę cie przez rad ę gminy uchwa ł y w sprawie nadania nazwy drodze wewn ę trznej wymaga uzyskania pisemnej zgody w ł a ś cicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana".

Mając na uwadze powyższe, a także w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), który mówi " Do wy łą cznej w ł a ś ciwo ś ci rady gminy nale ż y: podejmowanie uchwa ł w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów b ę d ą cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewn ę trznych " podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Kazimierz Koralewski


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 645 i 1318

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »