| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])) i art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.[2])), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym (M. P. z 2013 r. poz. 704) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 - 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 111 zł;

2) motocykl - 220 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 854 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1259 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1532 zł.

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 18 zł;

2) motocykl - 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 72 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 198 zł.

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130 a ust. 2 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r. poz. 872).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Włodzimierz Gorzycki


Uzasadnienie

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usuniecie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów. Stawki na rok 2014 zostały określone w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2013 poz. 704.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację w/w zadania wnioskuje się o uchwalenie zaproponowanych opłat i kosztów.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, Dz. U. z 2013 r., poz. 700.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »