| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 2 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24 listopada 2011 roku - "Cennik dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Rypina uiszczanych w dniu dokonywania sprzedaży" punkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. Od każdego wystawionego na sprzedaż na giełdzie samochodowej środka transportu :

- samochodu osobowego : 10 zł,

- samochodu ciężarowego : 18 zł,

- pojazdu jednośladowego (motocykle, motorowery) : 8 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska


Uzasadnienie

Uchwała niniejsza dotyczy stawek opłaty od każdego wystawionego na sprzedaż na giełdzie samochodowej środka transportu.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620 zm. wyn. z M.P. z 2010r. Nr 55 poz. 755 i Nr 75 poz. 950, Dz. U z 2010r. Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, zm. przen. Dz.U. z 2009r. Nr 215 poz. 1674, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 zm. wyn. z M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961 i Nr 95 poz. 962, Dz.U. z 2011r. Nr 232 poz. 1378 zm. wyn. z M.P. z 2012r. poz. 587, poz. 743, z 2013r. poz. 724, poz. 812, Dz.U. z 2014r. poz. 40.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »