| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/608/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica ustala się :

1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie;

2) opłatę za świadczenia przekraczające wymiar zajęć, o których mowa w pkt 1

wynoszącą 1 zł za godzinę zajęć.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/598/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy


Grzegorz Stanny


Uzasadnienie

Gmina Kruszwica prowadzi publiczne przedszkola realizujące wychowanie przedszkolne.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 827) wprowadziła zmiany w organizacji i finansowania wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

W ustawie określono także maksymalną opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć. Zgodnie z uwagami organu nadzoru uchwała powinna tylko określać czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłatę.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273. poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191,1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538 i 642.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »