| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo

z dnia 3 czerwca 2014r.

zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2014 r. poz. 58) zmienionym:

- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,

- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.,

- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.,

- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,

- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,

- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2014 r.; wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 16.652.757,58 zł zastępuje się kwotą 16.932.757,58 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.523.902,58 zł zastępuje się kwotą 15.623.902,58 zł,

- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.128.855 zł zastępuje się kwotą 1.308.855 zł, załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 16.668.313,58 zł zastępuje się kwotą 16.948.313,58 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.754.654,58 zł zastępuje się kwotą 14.844.854,58 zł,

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.913.659 zł zastępuje się kwotą 2.103.459 zł, załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 4: załącznik Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

4) w § 7: załącznik Nr 6 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

5) w § 8: w pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.379.099,55 zł zastępuje się kwotą 1,679.099,55 zł, koszty w wysokości 1.379.099,55 zł zastępuje się kwotą 1.679.099,55 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Szymborski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/204/2014
Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/204/2014
Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/204/2014
Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Lisewo w 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/204/2014
Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/204/2014
Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/204/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na 2014 r. zwiększono o kwotę 280.000 zł.

Dochody:

1. Dotacja z państwowych funduszy celowych (FOGR) 80.000 zł na przebudowę drogi

w miejscowości Tytlewo.

2. Dotacja celowa na przebudowę drogi w miejscowości Tytlewo 100.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

3. Dotacja celowa z SOD i R dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Drzonowie 100.000 zł.

Wydatki:

1.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie 100.000 zł na współfinansowanie budowy drogi powiatowej.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tytlewo 80.000 zł.

3. Zakup działki pod budowę świetlicy w Kamlarkach do Gminnej Spółdzielni w Lisewie 7.000 zł oraz 3.000 zł na przepisy notarialne oraz założenie księgi wieczystej.

4. Przeniesienie kwoty 2.800 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego (zakupy inwestycyjne).

5. Przeniesienie kwoty 1.700 zł z zakupu usług pozostałych na dotację celową ( programy profilaktyki zdrowotnej).

6. W dziale pomoc społeczna dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na: 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe w rozdziale świadczenia rodzinne oraz 3.000 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale ośrodki pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę 16.000 zł.

7. Zwiększono plan dotacji dla ZAZ w Drzonowie o 100.000 zł (dotacja z SOD i R).

Przewodniczący Rady


Mieczysław Szymborski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »