| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Kikół

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594t.j. ze zmianami: z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.z 2013r poz. 1457t.j.) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Kikół w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U.z 2013r poz. 1457) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, rejestr jest jawny i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Kikół, www.kikol.pl. Wysokość opłaty za wpis ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłata za wpis jest dochodem własnym gminy i ma stanowić rekompensatę za realizację nowego zadania przez gminę. Opłata ta nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na rok 2014 wynagrodzenie to jest ustalone na kwotę 1 680 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (DzU. Z 2013r poz. 1074). Proponuje się ustalenie odpłatności za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dzień dokonania wpisu. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłat.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »