| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.[2]) uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, że pobór opłaty skarbowej poza Urzędem Miasta w Rypinie ul. Warszawska 40 będzie dokonywany w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się :

1. Spółdzielczą Grupę Bankową, Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, Punkt kasowy z siedzibą w Urzędzie Skarbowym w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10,

2. Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38

§ 3. Inkasenci opłaty skarbowej odprowadzają pobrane kwoty za okresy miesięczne na konto budżetu miasta Rypin ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 1 % od wysokości pobranej i wpłaconej opłaty skarbowej na rachunek budżetu miasta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXI/160/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Sochacki


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku nowych przepisów regulujących opłatę skarbową, zlikwidowana została możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z obowiązującą uchwała Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, inkasentem opłaty skarbowej jest Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, Punkt kasowy z siedzibą w Urzędzie Skarbowym w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10,

Zainteresowane poborem opłaty skarbowej w drodze inkasa jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru przez Radę Miasta nowego podmiotu na inkasenta opłaty skarbowej.

Wprowadzono również zmianę w wysokości wynagrodzenia, tj. z 3% na 1% pobieranej kwoty opłaty skarbowej.

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Sochacki


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 oraz 1318, z 2014 roku poz. 379. oraz 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz.1282, poz.1448, poz.1512, z 2013 r. poz.21, poz. 455, poz.1650, z 2014 r. poz.1101.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »