| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 26 stycznia 2015r.

uchylająca uchwałę w?sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w?Chodczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust.2 pkt 2, oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 z 2014r. poz.379,poz.1072) Rada Miejska w Chodczuuchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. Nr 56, poz. 956).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 grudnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska


Uzasadnienie

Rada Miejska w Chodczu uchwałą nr XIV/85/04 z dnia 25 lutego 2004 r. nadała Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu. W dniu 27.02.2014 r. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę Nr XXXIX/202/14 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu w celu zawiązania jednoosobowej spółki Miasta i Gminy Chodecz z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22grudnia 2014r. dokonał wpisu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem z tym dniem nastąpiła likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

Koniecznym zatem jest uchylenie z tym dniem uchwały Nr XV/85/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

Stosownie do brzmienia art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 172 z późn. zm. ) przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »