| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144 poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zadania własne Gminy Miasto Włocławek polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§ 2. 1. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą, pogrzeb sprawia się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

2. Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zleca wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pogrzebu oraz jeżeli jest to możliwe:

1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego;

2) powiadamia o pogrzebie zainteresowane osoby.

§ 4. Sprawienie pogrzebu, z zastrzeżeniem ust. 2 obejmuje:

1) transport zwłok;

2) przechowywanie zwłok;

3) przygotowanie zwłok do pochówku;

4) zakup niezbędnego ubrania;

5) zakup trumny lub urny, wiązanki, klepsydry;

6) obsługę ceremonii pogrzebowej;

7) oznaczenie grobu tablicą imienną, krzyżem lub innym symbolem religijnym.

2. Sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, pozostawionych w szpitalu świadczącym usługi medyczne na terenie miasta obejmuje:

1) przewóz zwłok do kremacji;

2) kremację;

3) zakup urny na prochy;

4) pochówek urny z prochami w grobie do tego przeznaczonym na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku;

5) ceremonii pogrzebowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławka.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »