| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy

z dnia 6 października 2015r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu pozostawia się bez zmian w wysokości 100.516.340,48zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 86.920.798,48 zł,

b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł;

2) kwotę wydatków budżetu pozostawia się bez zmian w wysokości 98.795.024,48 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 80.798.453,48 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.996.571,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 126.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

3) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 283/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Uzasadnienie

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 126.899,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 200,00 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 w ramach zadań zleconych do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań w zakresie przeprowadzenia wyborów.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1117, poz.1130 i poz.1190.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »