| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 16 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 5 uchwały Nr LI/208/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010 r. Nr 147, poz. 1834) zmienionej uchwałą Nr XXX/144/13 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 980) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w ustawie o pomocy społecznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 16 października 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 17 ust. 2), zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1) oraz zadania zlecone (art. 18) wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 163 z poźn. zm.).

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach widnieje zapis o realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych, natomiast brakuje zapisu o realizowaniu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W związku z czym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »