| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 19 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz.184 z późn.zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 16.752.408,61 na kwotę 16.721.290,17, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 19.155.533,61 na kwotę 19.124.415,17, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 8.176.852,42;

3) Deficyt budżetu wynosi 2.403.125, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.300.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.059.575 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 października 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.89.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.89.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETOWE


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.89.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII.89.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.89.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2015r


Uzasadnienie

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,58 zł dostosowując plan dochodów i wydatków do decyzji Nr WFB.I.3120.3.51.2015 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 17 września 2015. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego dotyczy budowy drogi Skrzynki- Lubaty.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia",

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele ". Natomiast w zakresie dochodów zmniejszono plan o kwotę 17.474 zł. ( Mniejsza dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200 zł na zadaniu pn' Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski",

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.800 zł na zadaniu pn" Zakup działek droga Goreń- Skrzynki",

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 zł na zadaniu pn' Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo",

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.800 zł na zadaniu pn' Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym",

- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.400 zł na zadaniu pn" Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków".

W zakresie planu na zadania bieżące zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.60.2015/74 z dnia 14 października 2015 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W rozdziale 80101- par 2010 o kwotę 753,07 zł, w rozdziale 80110 par 2010 o kwotę 2.199,95 zł w rozdziale 80150 par 2010 o kwotę 236,84 zł. Środki te dotyczą zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Baruchowie.

Na podstawie decyzji DWŁ-580-5/15 z dnia 16 października 2015 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.020 zł w rozdziale 75108 par 2010 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.474 w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących jednostki Urząd Gminy i Zespół Szkół w Baruchowie, zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532

[2]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 235, 418, 523, 907, 1104, 1489,1543, 1675, 1701, 1703, 1884, 1971, 1973, 2128, 2351, 2433, 2526, 2809 i 2915

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »