| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381[1])) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. (M.P. z 2015r., poz. 1025) - Rada Miejska w Gniewkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 46,00zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym Rada Miejska jest uprawniona do obniżania w formie uchwały, średniej ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego.

W dniu 19 października 2015 r. Prezes GUS ogłosił, że cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 wynosi 53,75zł za 1 dt. Przyjmując tę cenę żyta podatek rolny na 2016 rok wzrósłby około 12% w stosunku do roku 2015.

W przypadku nie podjęcia niniejszej uchwały stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosiłaby 134,37zł za 1 ha przel. dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz 268,74zł z ha fizycznego dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych na użytkach rolnych, nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Mając na uwadze powyższe składam propozycję obniżenia ceny skupu żyta przyjętą do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok. Po obniżeniu z kwoty 53,75zł z 1dt do kwoty 46 zł z 1 dt podatek rolny będzie wynosił dla gospodarstw rolnych 115,00zł z 1 ha przeliczeniowego, a dla gruntów sklasyfikowanych na użytkach rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych 230,00zł i stawka ta pozostanie na poziomie roku 2015.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Sporządziła:

E. Chmielewska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »