| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 25 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 uchyla się ustęp 1;

2) dotychczasowe ustępy 2,3,4 oznacza się jako ustępy: 1,2,3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

§ 10 ust. 1 uchwały nr XL/VIII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji trybu i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa sposób ustania członkostwa w Radzie.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339) zmianie uległy m. in. zapisy art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.). Obecnie ustawa określa przesłanki odwołania członka rady.

Wobec powyższego regulowanie tego zagadnienia w uchwale nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego staje się bezprzedmiotowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »