| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045 i poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej w Pruszczu w kierunku zachodnim od ul. 3 Maja, na części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie: obręb Pruszcz, ark. mapy 2, dz. nr 6/7 i 14/3 nadaję się nazwę "Jesionowa".

2. Usytuowanie i przebieg ulicy przedstawia mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski


Załącznik do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa


Uzasadnienie

W nawiązaniu do obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz, który został uchwalony uchwałą nr X/40/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 maja 2011 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 155, poz. 1319 z dnia 13 lipca 2011 r. - w wyniku którego w sąsiedztwie działek nr 6/7 i 14/3 w obrębie Pruszcz wydzielono działki pod budownictwo mieszkaniowe, budownictwo wielorodzinne oraz drogi publiczne, zachodzi potrzeba nadania nazwy ulicy. Nadanie nazwy ulicy usprawni komunikację, a także umożliwi ustalanie numeracji porządkowej i punktów adresowych dla budynków położonych i prognozowanych do wybudowania na przyległych nieruchomościach.

Nazwa ulicy - Jesionowa - nawiązuje do istniejących na terenie miejscowości Pruszcz nazw ulic - Akacjowa, Lipowa, Modrzewiowa i Orzechowa, zlokalizowanych również w kierunku zachodnim od ul. 3 Maja. W związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) uzyskano na nadanie w/w ulicy nazwy "Jesionowa" pisemną zgodę Starosty Świeckiego, reprezentującego Skarb Państwa - właściciela działki nr 14/3 w Pruszczu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach między innymi nazw ulic i placów, będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »