| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/202/10 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 25 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601 Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 Nr 245, poz. 1775 Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r; z 2005 Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/206/2002 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2. 1. Do poboru inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego wyznacza się sołtysów wsi.
2. W przypadku nie terminowego rozliczenia się z pobranego podatku przez sołtysa uprawnia się Burmistrza do wyznaczenia innej osoby do poboru inkasa i opłat lokalnych. "
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
" § 3. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów lub osób wyznaczonych przez Burmistrza, zgodnie z § 2 ust. 2 za inkaso poszczególnych rat podatków wymienionych w § 1 w wysokości stałego dodatku zróżnicowanego dla poszczególnych sołectw, według wykazu załączonego do uchwały i 3% od zainkasowanej kwoty "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Moczydłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »