| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Wizna

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111) i art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008, zm. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495; z 2006 roku Nr 144, poz. 1042 ; z2008 roku Nr 223,poz.1464;z 2009 roku Nr 18,poz.97;Nr 79,poz.666,Nr 92,poz.753 i Nr 215,poz.1664) Rada Gminy w Wiźnie uchwala co następuje:
§ 1. 1. określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości :
1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych - z pojemnika o pojemności 110 l - 9,00 zł - z pojemnika o pojemności 120 l - 9,00 zł - z pojemnika o pojemności 240 l - 18,00 zł - z pojemnika o pojemności 750 l - 40,00 zł - z pojemnika o pojemności 1100 l - 60,00 zł
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 20, 00 zł za 1 m 3 
2. określone stawki zawierają podatek VAT.
§ 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się bonifikatę 10 % opłaty określonej w § 1 ust.1 pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Zbigniew Szulc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »