| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy Wizna

z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna


Na podstawie art. 54 ust. 7ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały XXXIII/162/10 Rady Gminy Wizna z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna wprowadza się następującą zmianę: ust 3. pkt.3 otrzymuje brzmienie " studenci nie mający własnych źródeł dochodu do chwili ukończenia uczelni, nie dłużej jak do ukończenia 20 roku życia".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący

Zbigniew Szulc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »