| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Andrzejewo


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 oraz Nr 28, poz. 146)
Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Andrzejewo stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/07 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 51, poz. 409) wprowadza się następującą zmianę:
1. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
,, 2. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Andrzejewo, kolonia Szymanowizna."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »