| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XXXIII/10 Rady Gminy Zambrów

z dnia 8 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Zambrów


Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Zambrów, ustalonych uchwałą Nr 184/XXXIX/02 Rady Gminy Zambrów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczenia siedziby Gminnej Komisji Wyborczej (Dz. Urz. Woj. Podl . Nr 34, poz. 865), polegających na:
1) wyłączeniu z granic okręgu wyborczego Nr 9 wsi Bacze Mokre,
2) włączeniu w granice okręgu wyborczego Nr 2 wsi Bacze Mokre.
§ 2. Po zmianach, o których mowa w §1, podział Gminy Zambrów na okręgi wyborcze, granice, numery i liczbę radnych wybieranych w okręgu, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów oraz w sołectwach.
Załącznik do uchwały Nr 181/XXXIII/10
Rady Gminy Zambrów
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Podział Gminy Zambrów na okręgi wyborcze, granice, numery i liczba radnych wybieranych w okręgu
Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Wsie: Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, Nowe Zakrzewo, Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Zakrzewo, 1
2 Wsie: Bacze-Mokre, Polki-Teklin, Pstrągi-Gniewoty, Śledzie, Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, Zbrzeźnica 1
3 Wsie: Krajewo Białe, Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy 1
4 Wsie: Łosie-Dołęgi, Nowy Laskowiec, Rykacze, Stary Laskowiec 1
5 Wsie: Wola Zambrowska 1
6 Wsie: Chorzele, Długobórz Drugi, Długobórz Pierwszy, Grochy-Pogorzele, Osowiec 1
7 Wsie: Czartosy, Dąbki-Łętownica, Grzymały, Nowy Borek, Sasiny, Zagroby-Łętownica 1
8 Wsie: Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo, Stare Wądołki, Wądołki-Borowe, Wądołki-Bućki 1
9 Wsie: Poryte-Jabłoń 1
10 Wsie: Czerwony Bór, Klimasze, Nagórki-Jabłoń 1
11 Wsie: Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Goski Duże, Goski-Pełki, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Tarnowo-Goski, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki 1
12 Wsie: Chmiele-Pogorzele, Grochy-Łętownica, Przeździecko-Drogoszewo, Przeździecko-Mroczki, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki 1
13 Wsie: Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne, Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica 1
14 Wsie: Cieciorki, Gardlin, Konopki-Jabłoń 1
15 Wsie: Grabówka, Nowe Wierzbowo, Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »