| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 151/2012 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 października 2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1437 i Nr 219, poz. 2489, z 2010 r. Nr 288, poz. 3692 oraz z 2011 r. Nr 27, poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

" 5) Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. " ;

2) w § 14 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

" 4) Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. " ;

3) w § 20 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

" 4) administracja publiczna w zakresie:

a) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

b) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. " ;

4) § 22b otrzymuje brzmienie:

" 22b. Do zakresu działania Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej informatyzacja, w tym udostępnianie, rozwój i pomoc przy wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), opracowanego w Urzędzie, w zainteresowanych jednostkach administracji rządowej na terenie kraju. " .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »