| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.152.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust.4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz.21 i 228) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów :

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w ilości przekraczającej ilość określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo wynosi:

a) pojemnik 120 l w cenie 28,00 zł,

b) pojemnik 660 l w cenie 65,00 zł;

2) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości przekraczającej ilość określoną w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w cenie 55 zł /m3;

3) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ceny wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 zostają zmniejszone o 50%.

2. Do cen określonych w § 1 należy doliczyć podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII.131.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 819).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »