| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/145/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z ząłacznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 9.043.790 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.913.095 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.867.069 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.130.695 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.218.377 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki na 2013 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Limin wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 851 rozdz. 85154 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 26.123 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 17.316 zł z przeznaczeniem na:

a) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 1.386 zł na wypłatę wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń za godziny nadliczbowe pracowników gospodarki komunalnej,

b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 924 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

c) w Dz. 926 rozdz. 92601 kwotę 6 zł zakup znaków opłaty sądowej za nadanie klauzuli wykonalności wyroku zasądzonej należności przeciwko firmie za wykonanie komleksu boisk szkolnych.

d) w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 15.000 zł na dodatkowe roboty przy budynku do osługi kąpieliska w Repczycach.

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.316 zł dokonano w Dz. 750 rozdz 75023 oraz w Dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »