| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/125/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 zm. poz. 645) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.791 zł

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 211.791 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 190.000 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 13.388.965 zł w tym:

a) dochody majątkowe 64.729 zł

b) dochody bieżące 13.324.236 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem:13.099.737 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 1.153.866 zł

b) wydatki bieżące 11.945.871 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 (Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku) do uchwały budżetowej Nr XV/93/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody z tytułu WFOŚ i GW w kwocie 200.000 zł oraz rozchody na spłatę kredytów w kwocie 489.228 zł

§ 5. Załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne na 2013 rok) do uchwały budżetowej Nr XV/93/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w kwocie do 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na przebudowę dróg gminnych i zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057,

- w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się dochody o kwotę 11.791 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2013 "Wyprawka Szkolna" i zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260,

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000 zł, a zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 z przeznaczeniem na zakup worków potrzebnych w razie powodzi,

- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł, a zwiększa się §4430 z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000 zł, a zwiększa się § 4410 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników oraz § 4700 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem na wykup lamp ulicznych od PGE Białystok,

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych o kwotę 40.000 zł, a zwiększa się:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 28.000 zł i § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł ponieważ koszt przebudowy drogi gminnej przez wieś Usza Mała był mniejszy niż planowano,

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie z czego 200.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej przez wieś Usza Mała.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »