| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/125/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 zm. poz. 645) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.791 zł

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 211.791 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 190.000 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 13.388.965 zł w tym:

a) dochody majątkowe 64.729 zł

b) dochody bieżące 13.324.236 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem:13.099.737 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 1.153.866 zł

b) wydatki bieżące 11.945.871 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 (Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku) do uchwały budżetowej Nr XV/93/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody z tytułu WFOŚ i GW w kwocie 200.000 zł oraz rozchody na spłatę kredytów w kwocie 489.228 zł

§ 5. Załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne na 2013 rok) do uchwały budżetowej Nr XV/93/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w kwocie do 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na przebudowę dróg gminnych i zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057,

- w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się dochody o kwotę 11.791 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2013 "Wyprawka Szkolna" i zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260,

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000 zł, a zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 z przeznaczeniem na zakup worków potrzebnych w razie powodzi,

- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł, a zwiększa się §4430 z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000 zł, a zwiększa się § 4410 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników oraz § 4700 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem na wykup lamp ulicznych od PGE Białystok,

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych o kwotę 40.000 zł, a zwiększa się:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 28.000 zł i § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł ponieważ koszt przebudowy drogi gminnej przez wieś Usza Mała był mniejszy niż planowano,

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie z czego 200.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej przez wieś Usza Mała.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »