| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/XXXV/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 195 217 zł (w tym: zmniejszenie 227 187 zł, zwiększenie 31 970 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 195 217 zł (w tym: zmniejszenie 460 509 zł, zwiększenie 265 292 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XXV/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2013 "Wykaz zadań inwestycyjnych" otrzymuje brzmienie

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Dokonane zmniejszenie po stronie planu dochodów dotyczy zaplanowanych środków finansowych jako dotacje na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2014.Po stronie planu wydatków na realizację wskazanego wyżej zadania zmniejszenie stanowi kwotę 267 279 zł, w tym własne środki budżetu stanowią 40 092 zł. Dokonano także zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 31 970 zł pozyskaną z innych źródeł na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kalinowo.

2. W związku ze wzrostem liczby nauczycieli przebywających na urlopach na poratowanie zdrowia i zgłoszonym brakiem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia wydatków w innych działach, które nie będą zrealizowane lub zaplanowane zostały w wyższej wysokości niż zakłada plan na łączną kwotę 460 509 zł, w tym:

- w dziale 600 - Transport dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przewidzianych na budowę drogi gminnej w Piątnicy o kwotę 125 500 zł;

- w dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków na zakup gruntu na kwotę 48 500 zł;

- w dziale 720 - Informatyka dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 267 279 zł na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego", w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2014;

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków finansowych przewidzianych na zakup usług remontowych o kwotę 19 230 zł;

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 265 292 zł w działach:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia planu o kwotę 51 200 zł na sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę ogółem 184 392 zł , z czego w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe 142 392 zł i 80110 - gimnazja 42 000 zł,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan rozdziału świetlice szkolne o kwotę 29 700 zł, w tym wynagrodzenia 26 100 zł oraz 3 600 zł dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 917 591 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29 324 621 zł,

b) dochody majątkowe - 592 970 zł.

§ 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 917 591 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 27 255 675 zł,

b) wydatki majątkowe - 2 661 916 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po dokonanej analizie wykonania budżetu w 2013 r. oraz zgłoszeniu braków środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.

Dokonane zmiany wykazane w § 4. niniejszej uchwały są niezbędne dla sprawnego zarządzania gospodarką finansową jednostki.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Usługi Finansowe Dariusz Kozłowski Piotr Krysztofiak Spółka Cywilna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »