| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/633/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 10 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.477.051.770 zł, w tym dochody bieżące - 1.236.522.296 zł i dochody majątkowe - 240.529.474 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.093.797.323 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 383.254.447 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.507.999.943 zł, w tym wydatki bieżące - 1.222.434.885 zł i wydatki majątkowe - 285.565.058 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.057.247.793 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 450.752.150 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 195.473.787 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.927.666 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 18.167.165 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 15.970.000 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 72.720.200 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 27.221.992 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 85.462.572 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »