| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/633/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 10 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.477.051.770 zł, w tym dochody bieżące - 1.236.522.296 zł i dochody majątkowe - 240.529.474 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.093.797.323 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 383.254.447 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.507.999.943 zł, w tym wydatki bieżące - 1.222.434.885 zł i wydatki majątkowe - 285.565.058 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.057.247.793 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 450.752.150 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 195.473.787 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.927.666 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 18.167.165 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 15.970.000 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 72.720.200 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 27.221.992 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 85.462.572 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/633/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »