| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 grudnia 2014r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz.1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.287, z 2005 r. Nr 33, poz.288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz.1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz.1227) w związku art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), Strony ustalają, co nastepuje:

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 15 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 322, poz. 3445) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:

Prezydent Miasta Suwałk może na czas nieobecności Miejskiego Konserwatora Zabytków upoważnić do realizacji zadań powierzonych porozumieniem, w tym do wydawania decyzji i postanowień, pracownika Referatu Miejskiego Konserwatora Zabytków.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Prezydenta Miasta Suwałk i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dwóch dla Wojewody Podlaskiego, w tym jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.wz.Wojewody Podlaskiego
Wicewojewoda


Wojciech Dzierzgowski
Prezydent Miasta SuwałkCzesław Renkiewicz


reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »