| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 listopada 2012 roku. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz. 3897) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 dodaje się pkt. 18 i 19 w brzmieniu:

współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

19) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienia oraz zapewniania posiłek i niezbędne ubranie cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

2. § 10 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1, 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »