| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Szudziałopwo.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10,00 zł od każdego sprzedawcy niezależnie od sposobu prowadzenia sprzedaży.

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

2. Opłatę targową pobiera inkasent bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

3. Inkasent wydaje sprzedającemu dowód wniesienia opłaty targowej na urzędowym formularzu wystawionym przez Urząd Gminy.

§ 4. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów wsi, na terenie których sprzedaż jest prowadzona.

2. Inkasent rozlicza się z pobranych opłat za okresy miesięczne w Urzędzie Gminy do dnia 5 następnego miesiąca.

3. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 50% pobranych opłat targowych i wypłacane jest w okresach kwartalnych do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/148/05 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r Nr 246 poz. 2731).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »