| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe

z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr XXXIV/343/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przed podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania tych dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchyla się ust. 2.

2) W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejsce Piastowe wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w wysokości wyższej niż obliczona na podstawie § 3 niniejszej uchwały dla aktualnej liczby uczniów, ustalonej zgodnie z § 4 ust 5 niniejszej uchwały dla odpowiedniej szkoły lub jednostki dotowanej, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w trybie ustawy o finansach publicznych".

3) Załączniki nr 2, 3 i 4 otrzymują wzory jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe

Wiktor Skwara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Miesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »