| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/288/10 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania przez organy powiatu aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z p. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.

1. Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie BIP Powiatu Mieleckiego

2) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego

3) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu

2. Konsultacje mogą być prowadzone także w formach:

1) bezpośrednich spotkań,

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii,

3) ankiet,

4) zgłaszania się do komórek organizacyjnych starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1, w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego komunikat o prowadzonych konsultacjach.

§ 5.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu Mieleckiego w formie uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w §5 Zarząd Powiatu określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji.

§ 7.

Informację o podejmowanych konsultacjach każdorazowo podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu.

§ 8.

1. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Mieleckiego w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

2. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej powiatu i tablicach ogłoszeń starostwa powiatowego oraz w lokalnej prasie.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MIELECKIEGO

MGR MAREK PAPROCKI

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »