| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Dydnia

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 póz. 969 późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 póz. 1682 z późn. zm) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Poboru w drodze inkasa należności podatkowych, o których mowa w § l dokonują następujący inkasenci:

1) w sołectwie Dydnia - sołtys Roman Janowicz

2) w sołectwie Grabówka - sołtys Józef Pelczar

3) w sołectwie Jabłonka - sołtys Stanisław Pałys

4) w sołectwie Końskie - sołtys Andrzej Orłowski

5) w sołectwie Krzemienna - sołtys Stanisław Grzesiewicz

6) w sołectwie Krzywe - sołtys Józef Toczek

7) w sołectwie Niebocko - Danuta Kopczyk zam. Niebocko nr 238 a

8) w sołectwie Niewistka - sołtys Michał Pałys

9) w sołectwie Obarzym - Barbara Wójcik zam. Obarzym 42

10) w sołectwie Temeszów - sołtys Andrzej Kłyż

11) w sołectwie Ulucz - Natalia Stareńczak zam. Ulucz 27/1

12) w sołectwie Witryłów - sołtys Władysława Wiśniowska

13) w sołectwie Wydrna - Bogumiła Świątek zam. Wydrna 70

§ 3. Tytułem wynagrodzenia za inkaso inkasenci określeni w § 2 otrzymują stawkę procentową od kwot zainkasowanych w wysokości: 7 %.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/100/2008 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia oraz uchwała nr XVIII/123/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały własnej nr XV/100/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »