| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/1248/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania o uznanie uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol w części za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdza nieważność pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol o treści: „3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych" z powodu naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DzU nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – poprzez zobowiązanie klubu sportowego do złożenia oświadczenia o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, przy braku ustawowego obowiązku stosowania tej ustawy przez kluby sportowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2011 roku Rada Gminy Fredropol podjęła uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol.

Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 1 marca 2011 roku.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Fredropol, działając na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, określiła warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru, na posiedzeniu w dniu 8 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło wobec niej postępowanie nadzorcze.

Powodem wszczęcia postępowania nadzorczego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej było ujęcie w załączniku nr 2 do uchwały, dotyczącym wzoru sprawozdania z wykonania zadania, postanowienia (pkt 3 oświadczenia), że podmiot realizujący projekt, który otrzymał dotację z budżetu winien oświadczyć, że „zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Zobowiązanie do złożenia przez podmiot otrzymujący dotację oświadczenia o powyższej treści, nie znajduje podstaw prawnych. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, określony w art. 3 ust. 1 nie wskazuje na kluby sportowe jako zobligowane do stosowania jej przepisów. Natomiast z treści przepisu art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wynika, że podmioty, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Przepis art. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie uprawnia do uzależnienia przyznania środków od zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a jedynie pozwala na uzależnienie przyznania środków od zastosowania przy ich wydatkowaniu niektórych zasad określonych w tej ustawie, a mianowicie zasady równego traktowania, zasady uczciwej konkurencji i zasady przejrzystości.

Z powyższych względów należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w części dotyczącej pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do uchwały o treści: „3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »