| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust.1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235). Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje:

§ 1. Za pobyt dziecka w wymiarze do dziesięciu godzin dziennie w Żłobku utworzonym przez Gminę i Miasto Nisko pobiera się opłaty w następujących wysokościach:

1) 10% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego na dzień 1 stycznia danego roku za jedno dziecko – z rodziny.

2) 8% minimalnego wynagrodzenia za drugie dziecko z danej rodziny.

3) Trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny zwolnione jest z obowiązku uiszczenia opłaty.

4) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które w ogóle nie uczęszczało do Żłobka z przyczyn usprawiedliwionych przez cały miesiąc zwolnieni są z opłaty o których mowa jest w §1. za dany miesiąc.

5) Rodzice lub opiekunowie prawni, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo z opłaty z tytułu pobytu dziecka w Żłobku do wysokości 30% za każde dziecko o którym mowa jest w punkcie 1 i 2.

6) Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka na poziomie do 150 zł miesięcznie.

7) Opłaty o których mowa jest w punkcie 1 i 2 wnosi się z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

8) Opłaty o których mowa jest w punkcie 6 wnosi się z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/333/2005 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31.03.2005r. w sprawie opłat za świadczenia dziecka w Żłobku.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Ślusarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »