| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110//11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących wzoru statutu sołectwa

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Jałowe i Moczary.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw zostaną przeprowadzone przez sołtysów w formie zebrań wiejskich.

2. Udział w konsultacjach mogą brać wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§ 3. Wzory statutów poszczególnych sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu w:

1) Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.ustrzyki-dolne.pl

3) u sołtysów sołectw, wymienionych w § 1.

§ 4. Uwagi do wzoru statutu sołectwa wnoszone są na piśmie do Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Burmistrz po rozpatrzeniu uwag przedkłada je Radzie Miejskiej w celu zatwierdzenia.

§ 5. Wyniki konsultacji w sprawie wzoru statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy dla Rady Miejskiej.

§ 6. Załączniki do niniejszej Uchwały stanowią:

1) wzór statutu sołectwa

2) wzór protokołu wyników głosowania.

3) wzór listy obecności.

4) wzór ogłoszenia o przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych i Sołtysom poszczególnych Sołectw.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110//11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór statutu Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110//11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

P r o t o k ó Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/110//11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Lista Obecności Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/110//11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

O G Ł O S Z E N I E Załącznik Nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »