| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Pawłosiów

z dnia 20 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Gminy Pawłosiów

uchwala

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pawłosiów na rok 2012


Cele i zadania programu

§ 1. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Pawłosiów.

2. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje się poprzez:

1. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt przez uprawnione jednostki i służby weterynaryjne, za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w przypadku zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawionych służb i instytucji poprzez zawarcie umowy z lecznicą zwierząt.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich dotychczasowych właścicieli.

4. Zapewnienie miejsc w schronisku zwierzętom bezdomnym, dla których nie znaleziono nowego właściciela.

5. Wskazywanie gospodarstwa rolnego, które posiada możliwość sprawowania opieki w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub dla zwierząt nienależycie traktowanych.

6. Stały monitoring miejsc występowania bezdomnych kotów i pokrycie kosztów ich dokarmiania zimowego.

§ 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez:

1. Konsekwentne egzekwowanie obowiązków od osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Pawłosiów.

2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

3. Wywożenie i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Pawłosiów przez zakład utylizacji, z którym została zawarta umowa współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” psich i kocich, których matki w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela.

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji wyłapanych zwierząt bezdomnych przed przekazaniem ich nowemu właścicielowi.

§ 5. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.

2. W szkołach i przedszkolach z terenu miasta włączenie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami i ich prawidłową opieką.

3. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pawłosiów na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 6. Źródła finansowania realizacji programu:

Program realizowany będzie ze środków finansowych przypadających na ten cel w budżecie gminy na 2012 rok w kwocie 2000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłosiów

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »