| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zniżka obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin przysługuje dyrektorom szkół, zespołów szkół, przedszkoli oraz wicedyrektorowi.

§ 2. Wymiar zniżki godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w szkole i przedszkolu.

§ 3. Zniżka przysługuje w okresie pełnienia funkcji.

§ 4. Przyjmuje się następujący obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin:

1) Dyrektorzy szkół i zespołów szkół:

a) dyrektor szkoły od 5 do 6 oddziałów - 14 godzin, wymiar zniżki wynosi 4 godzin;

b) dyrektor szkoły od 7 do 8 oddziałów - 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 6 godzin;

c) dyrektor szkoły od 9 do16 oddziałów - 10 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin;

d) dyrektor szkoły od 17 oddziałów -8 godzin, wymiar zniżki wynosi 10 godzin:

2) Wicedyrektor szkoły:

a) wicedyrektor szkoły od 12 do 16 oddziałów - 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 6 godzin;

b) wicedyrektor szkoły od 17 oddziałów - 10 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin.

3) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin:

a) dyrektor przedszkola do 2 oddziałów - 20 godzin, wymiar zniżki wynosi 2 godziny;

b) dyrektor przedszkola 3 oddziałowego - 14 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin:

c) dyrektor przedszkola od 4-5 oddziałów – 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 10 godzin.

§ 5. Wymiar zajęć ustalony w §4 odnosi się również do nauczycieli którym powierzono wykonywanie zadań dyrektora lub inne stanowiska kierownicze w zastępstwie i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zadań dyrektora lub innego kierowniczego stanowiska, a jeżeli to powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 6. Wójt Gminy w ramach posiadanych środków może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły na czas określony lub do odwołania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonych w §4 niniejszej Uchwały, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Wadowicach Górnych Nr X/48/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Piechota

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gugała

Krzysztof Gugała Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania, Prezes Zarządu w IDEA! Human Capital – we współpracy z Towers Watson Data Services EMEA. W branży HRM pracuje od dwudziestu sześciu lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń. Kierował projektami obejmującymi opisywanie stanowisk, wartościowanie, projektowanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, m.in. dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych. Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń . Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz współautor książki „Budowanie pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”. Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »