| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 6   "l" ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Rada Miejska w   Dukli uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: raz na dwa miesiące bez wezwania, w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.  

2.   Opłata o   której mowa w   ust.1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na konto prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w   Sanoku O/Dukla Nr 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001 lub w   kasie Urzędu Miejskiego w   Dukli.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z   mocą obowiązującą od dnia1 lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Andrzej   Dziedzic

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »