| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 marca 2013r.

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

W dniu 15 marca 2013 r. decyzją Nr WCC/1181B/2779/W/OKR/2013/WK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1059 tj.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW (z późn. zm.).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW (z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2019 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2013 r. L.dz. ZF/531/2013 uzupełnionym pismem z dnia 27 lutego 2013 r. L.dz. ZF/1011/2013 oraz z dnia 14 marca 2013 r. bez znaku, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. decyzji polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia pkt 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.

Zmiana zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła wynika ze sprzedaży dotychczasowemu odbiorcy - Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 8 - kotłowni zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 8 w Jarosławiu, opalanej gazem ziemnym, o mocy zainstalowanej 0,042 MW.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW(z późn. zm.).

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest sprzeczny z interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »