| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 marca 2013r.

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

W dniu 15 marca 2013 r. decyzją Nr WCC/1181B/2779/W/OKR/2013/WK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1059 tj.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW (z późn. zm.).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW (z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2019 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2013 r. L.dz. ZF/531/2013 uzupełnionym pismem z dnia 27 lutego 2013 r. L.dz. ZF/1011/2013 oraz z dnia 14 marca 2013 r. bez znaku, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. decyzji polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia pkt 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.

Zmiana zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła wynika ze sprzedaży dotychczasowemu odbiorcy - Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 8 - kotłowni zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 8 w Jarosławiu, opalanej gazem ziemnym, o mocy zainstalowanej 0,042 MW.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr WCC/1181/2779/W/OKR/2008/RW(z późn. zm.).

Na podstawie art. 155 Kpa decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest sprzeczny z interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »