| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 3 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa udzielana jest na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym i przeznaczana jest wyłącznie na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.;

2) Załącznik do uchwały nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła


Leszek Zduński


Załącznik do Uchwały Nr XLII/391/2013
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JASŁA NA ROK

1……………………………………………………………………………………………….

( nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy)

2………………………………………………………………………………………………

( siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy)

3……………………………………………………………………………………………….

( forma organizacyjna opieki żłobek, klub dziecięcy)

4…………………………………………………………………………………………….

( miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, nr tel.)

5…………………………………………………………………………………………

(Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym, w rozbiciu na każdy miesiąc)

6…………………………………………………………………………………………..

( nazwa banku oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana dotacja)

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2. Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

              numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

              nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

              miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »