| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Gać

z dnia 30 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r. poz.391 j.t) uchwala się co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/176/2012Rady Gminy w Gaci z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz.Urz.Woj. Pod. z 2013r. poz. 596 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przedsiębiorca na zlecenie gminy dostarczy worki do selektywnego zbierania odpadów, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Stańko

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »