| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Gać

z dnia 30 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r. poz.391 j.t) uchwala się co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/176/2012Rady Gminy w Gaci z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz.Urz.Woj. Pod. z 2013r. poz. 596 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przedsiębiorca na zlecenie gminy dostarczy worki do selektywnego zbierania odpadów, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Stańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »